Revisortjenester 
MPR Revisjon lever revisortjenester til små og mellomstore bedrifter. Vi holder til sentralt i Oslo sentrum men arbeider med kunder fra hele Østlandet.
 
I tillegg til revisjon tilbyr vi også utarbeidelse av årsregnskap og likningsdokumenter, selskapsetablering og omorganiseringer, skatte- og avgiftsmessig bistand, verdivurdering, tilrettelegging og gjennomføring av årsavslutning samt annen rådgivning.
 
MPR Revisjon AS ble etablert høsten 2004. Selskapets partnere og ansatte har flere års erfaring innen revisjon. Vi er internasjonalt tilknyttet nettverket IAPA som sikrer oss internasjonale kontakter og kompetanse for kunder som ønsker dette.

Hvorfor Velge MPR Revisjon som Revisor?

  • Dere får dekket deres behov for tjenester med god kvalitet til en konkurransedyktig pris
  • Dere vil som kunde ha opplevelse av å være prioritert
  • 24-timers responsgaranti på alle henvendelser sikrer en garantert tilgjengelighet for dere som kunde
 

Regnskapsføring


 
MPR Regnskap tilbyr regnskapsføring til små og mellomstore bedrifter. Vi er et autorisert regnskapsbyrå og er medlem av bransjeorganisasjonen Regnskap Norge.
 
Vi tilbyr blant annet regnskapsføring, fakturering, lønn, mva representasjon, årsoppgjør, økonomisk rådgivning og selskapsetablering.
 
Vi jobber med regnskapssystemene UniMicro og 24Seven Office som er noen av markedets beste systemer. Disse regnskapssystemene er også webbaserte slik at dere har tilgang på en oppdatert utgave av regnskapet hele døgnet.

Hvorfor Velge MPR Regnskap som Regnskapsfører?

  • Dere får dekket deres behov for tjenester med god kvalitet til en konkurransedyktig pris
  • Dere vil som kunde av oss føle dere prioritert
  • Rask respons på e-post og telefon sikrer god tilgjengelighet for dere som kunde
 

Valg av Selskapsform - Stifte Aksjeselskap 
Aksjeselskap eller AS er blant de mest vanlige selskapsformene i Norge. Aksjeselskap er en selskapsform der ingen av eierne har personlig ansvar for selskapets forpliktelser.
 
I motsetning til f.eks. enkeltpersonforetak er det et veldig klart skille mellom selskapets økonomi og disponeringer og eiernes personlige økonomi og disponeringer. Siden det er et klart skille mellom selskapets og eiernes disponeringer er det en rekke reguleringer i forhold til hva eierne kan ta ut av selskapet.
 
Vi har i vår elektroniske «stifte as» løsning lagt opp til at registrering av aksjeselskap skal være enkel, rask, sikker og rimelig.
 
 

Verdivurdering av selskap 
Ved spesielle transaksjoner kan det være nødvendig å få en oppdatert verdivurdering som forteller hvor mye selskapet er verdt.
 
Dette kan være i forbindelse med realisasjon av aksjer, fisjoner/fusjoner, emisjoner og lignende.
Gjennom vår rådgiveravdeling tilbyr vi verdivurdering av små og mellomstore selskaper. Vi benytter ulike modeller for å finne riktig verdi, samt at vi tilbyr ulike løsninger for bedre å kunne tilpasse oss behovet verdivurderingen skal dekke.
 
Det vil alltid være en del usikkerhet knyttet til resultatet av verdivurderingen og den reelle verdien av selskapet. I prinsippet er det kun markedet som kan avgjøre dette. Våre metoder for verdivurdering innebærer en nøye gjennomgang av en rekke ulike faktorer. Dette gjøres for å få verdivurderingen så nøyaktig som mulig.

 

 

Om MPR Gruppen 

MPR Gruppen er et kompetansehus innen regnskapsføring, revisjon og økonomisk rådgivning.

Vi har hovedfokus på å være et naturlig og trygt valg for økonomitjenester .Vi tilbyr tjenester innenfor regskap og revisjon. Vi er internasjonalt tilknyttet nettverket IAPA som sikrer oss internasjonale kontakter og kompetanse for kunder som ønsker dette.

Vi holder til i moderne lokaler sentralt i Oslo sentrum.

Adresse:

MPR Gruppen
St. Olavs Gate 24
0166 Oslo

22 33 60 22

http://www.mprg.no

Les mer i arkivet » Januar 2017
hits